O nas

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne:


a) prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;

 

b) świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;

 

c) prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;

 

d) wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami;

 

e) świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

 

Osoby które mogą uzyskać wsparcie w ramach OWiT to:

 

a) osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia);

 

b) osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

 

Przykładowe wybrane wyposażenie będące na stanie OWiT w Skarżysku-Kamiennej:

 

1. Laptopy wraz z właściwym oprogramowaniem;

2. Notatniki brajlowskie przenośne;

3. Dyktafony lub odtwarzacze książki mówionej;

4. Oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające;

5. Oprogramowanie udźwiękawiające komputer;

6. Linijka brajlowska;

7. Lupy elektroniczne;

8. Powiększalniki;

9. Oprogramowanie rozpoznające znaki typu OCR;

10. Specjalistyczne aplikacje na urządzenia mobilne i stacjonarne;

11. Mobilne kamery internetowe;

12. Telefony typu Smartfon z klawiaturą z fizycznymi przyciskami, powiększoną czcionką

i udźwiękowieniem;

13. Oprogramowanie – pakiet biurowy;

14. Urządzenia wielofunkcyjne;

15. Routery.